Thông báo đấu giá khu Sa Động 2, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 7/2019

12/07/2019 12:14
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất 35 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu đô thị Sa Động, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

1.Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

2.Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 6, Sở Tài nguyên và môi trường - số 105, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 35 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu đô thị Sa Động, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

-Diện tích từ 160,0m2/thửa đến 589,5 m2/thửa.

-Giá khởi điểm từ 2.240.000.000 đồng/thửa đến 17.654.760.000 đồng/thửa.

-Mục đích sử dụng đất : Đất ở tại nông thôn.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng /hồ sơ đăng ký/thửa đất.

- Tiền đặt trước: Từ 448.000.000 đồng/thửa hoặc 1.000.000.000 đồng/thửa (tùy theo từng thửa đất).

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình và trụ sở UBND xã Bảo Ninh.

4.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 25/6/2019 đến 16h30/ ngày 11/7/2019 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 04/7/2019 và ngày 05/7/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá tại xã Bảo Ninh; Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 09/7/2019 đến 16h30/ ngày 11/7/2019 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại. 

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. 

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 14/7/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568

 

I. Các lô đất ở biệt thự

 

  

1. Các lô đất có ký hiệu OM1.1 đến OM1.5, hướng Đông Bắc, đường Võ Nguyên Giáp, đường rộng 60m.

 

TT

Ký hiệu lô

Thửa đất

Tờ BĐ

Mục đích SD

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua hồ sơ TGĐG
(đồng)

Ghi chú

 

1

OM1.1

2

71

ONT

544,9

17.654.760.000

1.000.000.000

500.000

2 mặt tiền

 

2

OM1.2

3

71

ONT

473,0

12.771.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

3

OM1.3

4

71

ONT

473,0

12.771.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

4

OM1.4

5

71

ONT

473,0

12.771.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

5

OM1.5

6

71

ONT

473,0

12.771.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

Cộng: 05 lô

 

2.436,9

68.738.760.000

 

 

 

 

2. Các lô đất có ký hiệu OM1.7 đến OM1.11, hướng Tây Nam, đường rộng 15,0m

 

TT

Ký hiệu lô

Thửa đất

Tờ BĐ

Mục đích SD

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua hồ sơ TGĐG
(đồng)

Ghi chú

 

1

OM1.7

7

71

ONT

552,1

10.600.320.000

1.000.000.000

500.000

2 mặt tiền

 

2

OM1.8

8

71

ONT

440,0

7.040.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

3

OM1.9

9

71

ONT

440,0

7.040.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

4

OM1.10

10

71

ONT

440,0

7.040.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

5

OM1.11

117

45

ONT

440,0

7.040.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

Cộng: 05 lô

 

2.312,1

38.760.320.000

 

 

 

 

3. Các lô đất có ký hiệu OM2.1 đến OM2.6, hướng Đông Bắc, đường rộng 15,0m

 

TT

Ký hiệu lô

Thửa đất

Tờ BĐ

Mục đích SD

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua hồ sơ TGĐG
(đồng)

Ghi chú

 

1

OM2.1

12

71

ONT

537,7

10.323.840.000

1.000.000.000

500.000

2 mặt tiền

 

2

OM2.2

13

71

ONT

396,0

6.336.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

3

OM2.3

14

71

ONT

396,0

6.336.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

4

OM2.4

15

71

ONT

396,0

6.336.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

5

OM2.5

111

45

ONT

396,0

6.336.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

6

OM2.6

112

45

ONT

396,0

6.336.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

Cộng: 06 lô

 

2.517,7

42.003.840.000

 

 

 

 

4. Các lô đất có ký hiệu OM2.8 đến OM2.13, hướng Tây Nam, đường rộng 13,0m

 
 

TT

Ký hiệu lô

Thửa đất

Tờ BĐ

Mục đích SD

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua hồ sơ TGĐG
(đồng)

Ghi chú

 

1

OM2.8

16

71

ONT

589,5

10.611.000.000

1.000.000.000

500.000

2 mặt tiền

 

2

OM2.9

17

71

ONT

396,0

5.940.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

3

OM2.10

18

71

ONT

396,0

5.940.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

4

OM2.11

19

71

ONT

396,0

5.940.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

5

OM2.12

110

45

ONT

396,0

5.643.000.000

448.000.000

500.000

 

 

6

OM2.13

113

45

ONT

396,0

5.940.000.000

1.000.000.000

500.000

 

 

Cộng: 06 lô

 

2.569,5

40.014.000.000

 

 

 

 

Tổng cộng: 22 lô

 

9.836,2

189.516.920.000

 

 

 

 

II. Các lô đất ở liền kề

 

 

 

1. Các lô đất có ký hiệu OM3.1 đến OM3.6, hướng Đông Nam, đường rộng 13,0m

 

TT

Ký hiệu lô

Thửa đất

Tờ BĐ

Mục đích SD

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua hồ sơ TGĐG
(đồng)

Ghi chú

 

1

OM3.1

107

45

ONT

186,9

3.453.910.000

448.000.000

500.000

2 mặt tiền

 

2

OM3.2

106

45

ONT

160,0

2.464.000.000

448.000.000

500.000

 

 

3

OM3.3

105

45

ONT

160,0

2.464.000.000

448.000.000

500.000

 

 

4

OM3.4

104

45

ONT

160,0

2.464.000.000

448.000.000

500.000

 

 

5

OM3.5

103

45

ONT

160,0

2.464.000.000

448.000.000

500.000

 

 

6

OM3.6

102

45

ONT

160,0

2.464.000.000

448.000.000

500.000

 

 

Cộng: 06 lô

 

986,9

15.773.910.000

 

 

 

 

2. Các lô đất có ký hiệu OM 4.1 đến OM4.7, hướng Tây Bắc, đường rộng 13,0m