CÔNG BỐ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư ven sông Lệ Kỳ dọc theo tuyến đường 36m, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới.

20/09/2017 16:09

Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư ven sông Lệ Kỳ dọc theo tuyến đường 36m, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch vừa được phê duyệt, ranh giới vị trí lập quy hoạch thuộc phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới với quy mô 100.537,0m2, quy hoạch xác định các chức năng sử dụng đất cho khu dân cư mới ven sông Lệ Kỳ dọc theo tuyến đường 36m, đồng thời kết hợp điều chỉnh chức năng sử dụng đất của một số lô đất trong các đồ án được duyệt phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng hiện nay.

Các chức năng sử dụng đất được bố trí như sau:

Số TT

Ký hiệu

Chức năng sử dụng đất

Diện tích

(m2)

Mật độ XD tối đa

(%)

 

 

Tầng cao

XD

tối đa

 (tầng)

 

1.

TMDV

Đất Thương mại dịch vụ

6.004,5

50

12

2.

CC

Đất Công trình công cộng

4.842,2

50

 05

3.

CHỢ

Đất Chợ phường

2.477,5

50

03

4.

BV

Đất mở rộng Bệnh viên Đa khoa thành phố Đồng Hới

3.540,9

40

04

5.

TH

Đất mở rộng Trường khuyết tật thành phố Đồng Hới

1.464,2

40

03

6.

BT

Đất ở mới dạng nhà ở biệt thự

8.742,7

60

03

7.

A,B,C

Đất ở mới dạng nhà ở lô phố

19.515,3

80

05

8.

OCD

Đất ở mới được chuyển đổi

634,2

80

05

9.

DCHT

Đất ở hiện trạng

8.024,1

100

05

10.

 

Đất Hạ tầng kỹ thuật.

2.144,7

 

 

11.

 

Đất giao thông

43.146,7

 

 

Tổng cộng

  100.537,0

 

 

 

Quy hoạch cũng cụ thể hóa về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với giao thông, định hướng san nền; cấp nước; cấp điện; thoát nước thải và bảo vệ môi trường.